Asigurare RCA Uniqa

UNIQA Asigurari S.A.

Asigurari RCA de la UNIQA Asigurari S.A. - Descriere produs

Asigurarea de raspundere civila (RCA) incheiata la Uniqa Asigurari ofera persoanelor ce detin autovehicule, respect, siguranta si responsabilitate in trafic.

Comanda

Obiectul si Prima de asigurare

Obiectul asigurarii Autovehiculul mentionat in polita de asigurare pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule. Asigurarea de raspundere civila auto este obligatorie pentru toate persoanele care detin autovehicule inmatriculate/inregistrate sau supuse inmatricularii in Romania.
Prima de asigurare -
Sume asigurate Limite despagubire 2010 (echivalente in lei, la cursul de schimb al pietei valutare la data producerii evenimentului, comunicat de B.N.R.): 500.000 euro pentru pagube materiale; 2.500.000 euro pentru vatamari corporale. Limite despagubiri 2011 (echivalent in lei, la cursul de schimb al pietei valutare la data producerii evenimentului, comunicat de B.N.R.): 750.000 euro pentru pagube materiale; 3.500.000 euro pentru vatamari corporale.
Reduceri Persoanele fizice pensionate beneficiaza de o reducere cu 25% a primelor de asigurare, in baza talonului de pensie sau deciziei de pensionare. Persoanele cu deficiente locomotorii, care au in proprietate/folosinta autovehicule adaptate infirmitatii lor, probate cu documente justificative, beneficiaza de o reducere cu 50% a primelor de asigurare. Pentru plata anticipata si integrala a primei de asigurare anuale, proprietarii/utilizatorii de autovehicule beneficiaza de o reducere cu 5% a primei de asigurare. In cazuri justificate, tinand cont de criterii de natura tehnica, primele de asigurare baza pot fi reduse pana la un nivel maxim de 25%, cu exceptia reducerilor acordate pensionarilor si persoanelor cu deficiente locomotorii, precum si a celor stabilite prin sistemul bonus - malus, descris in Ord. nr. 21/2009, cu aprobarea Sediului Central. In cazuri justificate, tinand cont de criterii de natura tehnica, primele de asigurare baza pot fi majorate suplimentar cu pana la 100%, cu aprobarea Sediului Central.
Fransiza asigurarii -
Perioada asigurarii - Acoperirea in timp 6 sau 12 luni, in functie de optiunea asiguratului.
  Comanda  

Constatare Daune si Plata asigurarii

Constatarea si stabilirea daunelor sau pagubelor -
Plata asigurarii -
Reintregirea sumei asigurate -
Reinnoirea asigurarii -
  Comanda  

Riscuri asigurate

Riscurile asigurate Asiguratorul acorda despagubiri pentru sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca tertelor persoane pagubite printr-un accident produs de autovehiculul mentionat in polita de asigurare. Risicurile acoperite: pagube materiale; vatamari corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial; pagube consecinta a lipsei de folosinta a vehiculului avariat; cheltuieli de judecata efectuate de catre persoana prejudiciata.
  Comanda  

Excluderi din asigurare

Excluderi din asigurare Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru: situatiile in care proprietarul/utilizatorul/conducatorul autovehiculului vinovat nu are raspundere civila, daca accidentul a fost produs: de un caz de forta majora, din culpa exclusiva a persoanei prejudiciate/unei terte persoane; prejudiciile suferite de conducatorul autovehiculului raspunzator de producerea accidentului; prejudiciile pentru care nu se face dovada valabilitatii la data accidentului a asigurarii obligatorii RCA sau asiguratorul RCA nu are raspundere; partea din prejudiciu care depaseste limitele de raspundere; amenzile de orice fel si cheltuielile penale la care ar fi obligate persoana autovehiculului asigurat, raspunzatoare de producerea prejudiciului, precum si cheltuielile de executare a hotararilor penale privind plata despagubirilor.
Excluderi speciale -
  Comanda  

Limitele asigurarii

Limite de raspundere Limitele de raspundere se stabilesc in conformitate cu legislatia care reglementeaza raspunderea civila auto din tara in care s-a produs accidentul. Pe teritoriul Romaniei acestea sunt stabilite prin Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor pentru fiecare an calendaristic de asigurare.
Limite teritoriale -
  Comanda  

Alte informatii

Obligatiile asiguratilor Asiguratul este obligat sa: mentina valabilitatea contractului de asigurare prin plata primelor de asigurare; notifice Asiguratorului RCA, despre intentia de a denunta asigurarea obligatorie RCA, cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea perioadelor pentru care se incheie asigurarea.
Compensare -
Coautorat -
Asigurari suplimentare -
Reziliere -
Observatii -
  Comanda  
Nota: Produsele sunt furnizate direct de catre banci si alte institutii financiare. Actualizarea produselor se face numai pe baza informatiilor transmise de catre acestea. Sunt posibile eventuale neconcordante pe perioade scurte de timp, corespunzatoare intervalului dintre comunicarea informatiilor si efectuarea modificarilor pe site. O serie de indicatori, precum DAE si rata lunara, sunt calculati de Efin, pe baza calculatoarelor proprii, care pot fi diferite de cele ale institutiilor respective.

 

Alte produse de la UNIQA Asigurari S.A.: 
 
Abonare newsletter


Comentarii


0