Asigurarea obligatorie de locuinta Carpatica Asig

Carpatica Asig

Asigurari de locuinte de la Carpatica Asig - Descriere produs

Carpatica Asig ofera clientilor posibilitatea incheierii politei pentru asigurarea oligatorie de locuinta, valabila de la 15 iulie 2010. Asigurarea obligatorie de locuinta trebuie incheiata in maxim 6 luni de la data intrarii in vigoare a acesteia.

Comanda

Obiectul si Prima de asigurare

Obiectul asigurarii Obiectul contractului de asigurare il reprezinta acoperirea riscurilor de cutremur, de inundatii si/sau de alunecare de teren pentru constructia cu destinatia locuirii permanente sau temporare, avand dotarile necesare pentru acest scop, situata pe teritoriul Romaniei.
Prima de asigurare Prima de asigurare se plateste integral si anticipat cu cel putin 24 de ore inainte de inceperea valabilitatii politei PAD, astfel: 20 euro pentru constructiile cu destinatia de locuinta de tip A (locuintele cu structura de rezistenta, construite din beton armat, metal sau lemn (65% din constructie); 10 euro pentru constructiile cu destinatia de locuinta de tip B (locuintele construite cu pereti din caramida nearsa, chirpici sau orice alt material care nu a fost supus unui tratament termic (35% din constructie). Prima de asigurare se plateste in lei asiguratorului care elibereaza polita PAD, de catre contractantul politei, la cursul de schimb valutar comunicat de BNR la data platii, in numerar sau prin virament in contul asiguratorului.
Sume asigurate Dupa fiecare dauna, suma asigurata se micsoreaza pentru restul perioadei de asigurare, cu incepere de la data producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat, cu suma platita drept despagubire, asigurarea continuand cu suma ramasa. Suma asigurata pentru locuintele de tip A reprezinta echivalentul in lei a sumei de 20.000 de euro (potrivit cursului de schimb valutar comunicat de BNR la data producerii evenimentului asigurat). Pentru locuintele de tip B, suma asigurata reprezinta echivalentul in lei a sumei de 10.000 de euro (potrivit cursului de schimb valutar comunicat de BNR la data producerii evenimentului asigurat).
Reduceri -
Fransiza asigurarii -
Perioada asigurarii - Acoperirea in timp Perioada de asigurare obligatorie a locuintelor este de 12 luni.
  Comanda  

Constatare Daune si Plata asigurarii

Constatarea si stabilirea daunelor sau pagubelor In cazul producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat, asiguratul trebuie: sa instiinteze in scris PAID ori asiguratorului, cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 60 zile de la momentul in care s-a produs riscul asigurat, precizand seria, numarul si data emiterii politei, despre producerea evenimentului, daunele suferite si marimea probabila a daunei; sa puna la dispozitia PAID ori asiguratorului toate actele incheiate de organele abilitate, documentele si evidentele necesare, precum si orice alte detalii de care dispune referitoare la cauza si cuantumul daunelor suferite pentru stabilirea dreptului la despagubire si a despagubirii cuvenite; sa dovedeasca dreptul de proprietate/administrare asupra locuintei.
Plata asigurarii -
Reintregirea sumei asigurate -
Reinnoirea asigurarii La expirarea perioadei de valabilitate a politei PAD pentru locuinta, contractantul trebuie sa incheie alt contract de asigurare obligatorie a locuintei, in conditiile prevazute de prezentele norme.
  Comanda  

Riscuri asigurate

Riscurile asigurate Cutremurele de pamant, alunecarile de teren si inundatiile. In cazul producerii unui risc asigurat se acorda despagubiri pentru pagubele provocate constructiei cu destinatia de locuinta, pentru elementele constructiei, precum si pentru dependintele, dotarile si utilitatile aferente locuirii, numai daca acestea fac corp comun cu constructia destinata locuirii: pentru pagubele produse prin actiunea miscarii seismice asupra locuintei; pentru pagubele provocate de ploi torentiale ori topirea brusca a zapezii, care au ca efect producerea de inundatii; pentru pagubele produse constructiilor, in urma infiltrarii apei; pentru pagubele produse prin actiunea cutremurelor de pamant ori a inundatiilor asupra constructiei, care provoaca alunecari ale terenului care sustine constructia; pentru pagubele indirecte provocate locuintei, consecinta directa a producerii evenimentului asigurat, daca daunele sunt confirmate de primarul localitatii unde este amplasata constructia.
  Comanda  

Excluderi din asigurare

Excluderi din asigurare Nu sunt acoperite daunele provocate: de inundatii produse in timpul formarii unor lacuri de acumulare sau in timpul schimbarii artificial a cursurilor de apa; in cazurile de amenintare brusca de prabusire sau alunecare de teren, precum si in cazul imposibilitatii folosirii chiar prin repararea sau consolidarea cladirilor, daca aceste fenomene au fost prilejuite sau agravate de sapaturi ori lucrari edilitare; de tasarea (lasarea) terenului de fundatie din cazua constructiei sau altor cauze; de formarea de crapaturi in terenul de fundatie sau in terenul din preajma cladirii, din cauza variatiei de volum a terenului, ca urmare a contractiei/dilatarii produse de inghet/ dezghet; terenului care imprejmuieste locuinta si care nu este asociat notiunii de locuinta si nu face obiectul asigurarii; la anexele care fac ori nu fac corp comun cu constructia cu destinatia de locuinta asigurata (garaje, magazii, sopron, grajd, garaj, jardiniere, pergola, imprejmuiri etc.) precum si instalatii si amenajari speciale (piscine, saune, rampe auto, etc.); la bunurile de orice fel, altele decat constructia cu destinatia de locuinta (bunuri sau obiecte necesare locuirii, hartii de valoare, etc.).
Excluderi speciale PAID nu acorda despagubiri pentru: daune provocate la locuintele construite in zone in care organele in drept au interzis acest lucru prin acte publice sau comunicate asiguratului; la constructii cu detinatia de locuinte produse sau agravate, pentru partea de dauna care s-a marit, din cauza nerespectarii de catre asigurat a prevederilor legale (privitoare la autorizarea, construirea/productia, exploatarea) ori pentru pagube produse de prabusirea cladirilor exclusiv ca urmare a defectelor constructive, chiar daca are legatura cu producerea unui risc asigurat; pagube indirecte, ca de exemplu reducerea valorii locuintei dupa reparatii; cheltuielile de cazare provizorie pana la refacerea locuintei care face obiectul asigurarii PAD si care a fost avariata in urma producerii unui risc acoperit.
  Comanda  

Limitele asigurarii

Limite de raspundere -
Limite teritoriale -
  Comanda  

Alte informatii

Obligatiile asiguratilor Sa intretina locuinta asigurata in bune conditii si in conformitate cu dispozitiile legale in materie, pentru a prevenirii producerea sau aparitia oricarui eveniment asigurat. Sa comunice in scris catre PAID ori asiguratorului orice modificare aparuta referitor la adresa sediului/domiciliului/resedintei sale, precum si orice modificari ale imprejurarilor referitoare la risc. Sa permita reprezentantilor PAID sau asiguratorului sa efectueze inspectiile de risc.
Compensare -
Coautorat -
Asigurari suplimentare -
Reziliere Contractul de asigurare obligatorie poate inceta inainte de expirarea perioadei de asigurare in cazul in care constructia asigurata isi pierde integral destinatia de locuinta sau din alte cauze decat cele cuprinse in asigurarea obligatorie. Pierderea acestei destinatii nu obliga asiguratorul la rambursarea sumei corespunzatoare valorii prime obligatorii.
Observatii Proprietarii de locuinte care au incheiate contracte de asigurare facultativa privind riscurile prevazute de Legea nr. 260/2008, trebuie sa incheie contractele de asigurare obligatorie a locuintelor la data expirarii contractelor de asigurare facultativa. Incepand cu aceeasi data, contractele de asigurare facultativa cu privire la locuinte, se pot incheia numai pentru sume asigurate care le depasesc pe cele asigurate obligatoriu, prevazute in lege, sau pentru riscuri care nu fac obiectul contractului de asigurare obligatorie a locuintelor.
  Comanda  
Nota: Produsele sunt furnizate direct de catre banci si alte institutii financiare. Actualizarea produselor se face numai pe baza informatiilor transmise de catre acestea. Sunt posibile eventuale neconcordante pe perioade scurte de timp, corespunzatoare intervalului dintre comunicarea informatiilor si efectuarea modificarilor pe site. O serie de indicatori, precum DAE si rata lunara, sunt calculati de Efin, pe baza calculatoarelor proprii, care pot fi diferite de cele ale institutiilor respective.

 

Alte produse de la Carpatica Asig: 
 
Abonare newsletter


Comentarii


3 comentarii


Craciun , acum over 10 years
  (172)   (190)

In nici un caz la Carpatica . NU FAC DECAT SA FURE BANI.
 
Mikki , acum over 10 years
  (186)   (177)

De ce nimeni nu vorbeste de faptul ca Asigurarea obligatorie este anticonstitutionala!!!. In ce state proprietarii de locuinte private au mai fost obligati sa isi faca Asigurare obligatorie? Statul nu te poate obliga sa faci o asigurare cu o firma privata pentru un bun PRIVAT. Sigur se va face un grup pe net care sa faca o petitie sau sa dea Statul in judecata. Exacta asa s-a intamplat si cu taxa auto. Legile date nu rebuie sa incalce constitutia! Asta este furt pe fata! 150 de mil euro care intra in buzunarele HOTILOR, bani pentru care nu fac NIMIC!!
 
ion ion , acum over 11 years
  (234)   (220)

Nu faceti asigurari la hotii astia . Nu despagubesc, miseii de la comisia pentru supravegherea asigurarilor nu-i ancheteaza , este o teapa mare. Cititi posturile , este plin net-ul de hotiile lor
 

Avantaje produs

  • Asigurarea locuintei in cazul unor dezastre naturale.
  • Posibilitatea incheierii unor asigurari facultative pentru acoperirea unei game mai largi de riscuri.
  • Desbagubiri pana la 20.000 euro in termen de 10-15 zile de la trimiterea dosarului de dauna.