Asigurarea IMOBILIA raspundere civila

Asigurare Reasigurare ASTRA S.A.

Asigurari de locuinte de la Asigurare Reasigurare ASTRA S.A. - Descriere produs

Polita de asigurare complexa a locuintei IMOBILIA este solutia pentru cei care doresc protectia completa a caminului si nu numai. Polita ofera si posibilitatea acoperirii riscului de accidente a membrilor familiei, dar si a raspunderii civile legale a acestora. Solutia de asigurare poate fi aleasa dintre recomandarile Astra sau o puteti personaliza in functie de necesitati.

Comanda

Obiectul si Prima de asigurare

Obiectul asigurarii Obiectul acestei asigurari il constituie raspunderea civila legala a Asiguratului pentru prejudicii cauzate vecinilor.
Prima de asigurare Prima de asigurare se poate achita anticipat si integral, pentru intreaga perioada mentionata in polita, sau in rate (prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a Politei, iar urmatoarele in cuantumul si la termenele scadente).
Sume asigurate Limita de despagubire se stabileste in baza cererii Asiguratului, la valoarea solicitata de catre acesta si agreata de ASTRA, pentru intreaga perioada asigurata.
Reduceri -
Fransiza asigurarii -
Perioada asigurarii - Acoperirea in timp Polita de asigurare se incheie, de regula, pe o perioada de 12 luni. La solicitarea Asiguratului, aceasta poate sa fie incheiata pe perioade mai scurte sau mai lungi, dar minim pe o luna.
  Comanda  

Constatare Daune si Plata asigurarii

Constatarea si stabilirea daunelor sau pagubelor -
Plata asigurarii Plata primelor de asigurare se poate face: in lei pentru primele de asigurare stabilite in lei; in valuta pentru primele de asigurare stabilite in valuta; in lei la cursul BNR din ziua efectuarii platii pentru primele de asigurare stabilite in valuta.
Reintregirea sumei asigurate -
Reinnoirea asigurarii -
  Comanda  

Riscuri asigurate

Riscurile asigurate In baza asigurarii de raspundere civila legala, ASTRA acorda despagubiri pentru: sumele pe care Asiguratul sau membrii familiei sale sunt obligati sa le plateasca pentru prejudicii de care acestia raspund fata de terte persoane; cheltuielile facute de Asigurat/membrii familiei sale in procesul civil, daca acestia au fost obligati la despagubiri; inundatii/infiltratii din neglijenta Asiguratului si a membrilor familiei sale (produse prin neinchiderea robinetilor de apa).
  Comanda  

Excluderi din asigurare

Excluderi din asigurare Nu se acorda despagubiri pentru daunele cauzate direct sau indirect de: razboi; explozii sau emanatii de caldura sau radiatii; poluare si/sau contaminare; pretentiile de despagubiri pentru pagube provocate de acte de terorism; pretentiile de despagubiri rezultand din daune morale.
Excluderi speciale Astra nu acorda despagubiri pentru: pagubele rezultate din actiunea intentionata a Asiguratului/membrilor familiei acestuia; pretentiile de despagubiri formulate de un membru de familie/de o persoana pentru care Asiguratul raspunde potrivit legii; vatamari corporale sau deces suferite de Asigurat, de membrii familiei sale sau de orice persoana pentru care Asiguratul raspunde potrivit legii; amenzile de orice fel si cheltuielile de natura penala; pretentiile de despagubiri pentru hartii de valoare, documente, registre sau titluri, acte, manuscrise, si alte obiecte pretioase.
  Comanda  

Limitele asigurarii

Limite de raspundere Aceaste limita reprezinta raspunderea Asiguratorului pentru toate sumele si cheltuielile platibile in legatura cu toate evenimentele de care raspunde Asiguratul sau membrii familiei sale, intamplate in perioada de valabilitate a asigurarii, fara a depasi limita raspunderii inscrisa in Polita.
Limite teritoriale Cladirile si bunurile aflate in acestea, dispuse pe teritoriul Romaniei.
  Comanda  

Alte informatii

Obligatiile asiguratilor Asiguratul este obligat: sa intretina bunul asigurat in bune conditii; sa ia toate masurile pentru prevenirea riscului asigurat; sa comunice la ASTRA producerea evenimentului asigurat in termen de maxim 2 zile lucratoare; sa puna la dispozitia Asigurtorului toate actele intocmite de organele competente si cele pentru verificarea existentei bunurilor si a valorii lor.
Compensare -
Coautorat -
Asigurari suplimentare -
Reziliere Contractul de asigurare inceteaza prin ajungerea la termen.
Observatii Pentru inundatiile produse prin neinchiderea robinetilor de apa, limita de despagubire este de maxim 1000 EUR/an, cu o fransiza de 20% pentru fiecare dauna, dar nu mai putin de 100 EUR.
  Comanda  
Nota: Produsele sunt furnizate direct de catre banci si alte institutii financiare. Actualizarea produselor se face numai pe baza informatiilor transmise de catre acestea. Sunt posibile eventuale neconcordante pe perioade scurte de timp, corespunzatoare intervalului dintre comunicarea informatiilor si efectuarea modificarilor pe site. O serie de indicatori, precum DAE si rata lunara, sunt calculati de Efin, pe baza calculatoarelor proprii, care pot fi diferite de cele ale institutiilor respective.

 

Alte produse de la Asigurare Reasigurare ASTRA S.A.: 
 
Abonare newsletter


Comentarii


0

Avantaje produs

  • Suplimentar, asigurarea se incheie si pentru: locuinte si/sau bunuri; accidente intamplate membrilor familiei in spatiul de locuit; spargerea geamurilor tip temopan (din riscuri specifice); avarii accidentale; asistenta locatar.
  • Aplicarea oricarei fransize va reduce prima de asigurare.
  • Plata primei de asigurare in rate sau integral (acordandu-se o reducere a primei de asigurare).